Inspectie & onderhoud

Het proces stopt voor VDL Mast Solutions niet bij de plaatsing en het in werk treden van de mast. Een mast is onderhevig aan omgevingsfactoren die de constructie of de levensduur van de mast kunnen aantasten. Om deze reden biedt VDL Mast Solutions inspecties aan om mogelijke gebreken en onveilige situaties tijdig te signaleren. Zo worden de onderhoudskosten op lange termijn binnen de perken gehouden. Bovendien zijn wij in staat het geadviseerde onderhoud zelf uit te voeren.

Grondige inspectie

De gehele constructie wordt standaard visueel nagekeken door onze ervaren en getrainde specialisten. In het algemeen wordt de constructie onderzocht op de volgende zaken: conservering, lasverbindingen, flensdelingen, mechanische bevestigingen, antennedragers, bevestiging van armaturen en bordessen. Van groot belang is de aanwezigheid en staat van de vereiste valbeveiligingsinstallatie. Op verzoek kunnen ook specifieke controles, zoals laagdikte meting worden uitgevoerd. Onze inspecties geschieden veilig en volgens de daarvoor geldende richtlijnen.

Inspecteren van diverse typen masten

Inspecties kunnen door VDL Mast Solutions uitgevoerd worden op bijvoorbeeld:

 • Zendmasten, zoals vakwerkmasten en buismasten
 • Reclamemasten
 • Terreinverlichtingsmasten
 • Sportveldverlichtingsmasten
 • Sein, radar- en bakenmasten

Advies

In het uitgebreide inspectierapport vindt u onze bevindingen geïllustreerd met foto’s. Tevens geven wij aanbevelingen voor eventueel extra onderhoud of reparatie waardoor de situatie kan worden opgelost.

Uitvoeren van onderhoud en reparaties aan mast

VDL Mast Solutions is in staat het geadviseerde onderhoud of reparaties zelf uit te voeren. Naast de genoemde inspecties en mogelijk aanvullend onderhoud kunnen we voor u ook het volgende verzorgen:

 • Sterkteberekeningen 
 • Leveren en eventueel aanbrengen van extra onderdelen, zoals antenne-uithouders of lampenrekken.
 • Demontage, vervanging of verplaatsing van een mast indien wenselijk.
 • Het plaatsen van de juiste valbeveiligingsinstallatie.
 • Vervangen van slijtagegevoelige delen, zoals lierkabels of geleide rollen.
 • Las- of andere herstelwerkzaamheden op locatie en op hoogte.