Radarmasten

Bij sluizen, bruggen, viaducten, tunnels, dijken, stuwen en havens zijn masten onontbeerlijk voor verlichting, camera's, bakens en seinen. Ook langs de kust staan onze masten waarmee het scheepvaartverkeer op zee wordt bewaakt. Zo worden tot ver buiten Nederland vaarwegen beveiligd met onze radarmasten.

Afhankelijk van de vereiste stijfheid zijn diverse mastconstructies mogelijk, met of zonder technische ruimtes op hoogte. VDL Mast Solutions vervaardigt vakwerk- of buismasten en heeft daarnaast expertise op het gebied van design (radar)masten.