Veiligheid

Dagelijks worden we geconfronteerd met een of andere vorm van veiligheid of juist het ontbreken ervan. Iedereen hecht er veel waarde aan zich veilig te voelen. Dat geldt voor de persoonlijke veiligheid, maar ook voor eigendommen zoals objecten in de openbare ruimte. 

VDL Mast Solutions neemt veiligheid in de breedste zin van het woord. De veiligheid van de gebruiker van de openbare ruimte dient voorop te staan. Ten behoeve van een veilige openbare ruimte vervaardigen wij een breed productenpakket.

Cameramasten

Cameratoezicht is niet meer uit het straatbeeld weg te denken.
Tegenwoordig mogen cameramasten dan ook mooi zijn!
VDL Mast Solutions heeft diverse vandalismebestendige maatregelen genomen om schade aan masten door vandalisme te beperken en de veiligheid van apparatuur te waarborgen.