Verkeersmasten

Het steeds drukker wordende verkeer trachten wij met de inzet van onze masten in goede banen te leiden. In allerlei soorten en maten komen ondersteuningsconstructies voor. Ten behoeve van OV, VRI en bewegwijzering produceren we diverse masten; uit ons standaard gamma of custom made. VDL Mast Solutions conformeert zich aan de Eisen Verkeersregelinstallaties van Rijkswaterstaat en de ASOV (Algemene Specificaties Ondersteuningsconstructies voor Verkeersregelinstallaties). 

Draagconstructies VRI

In de openbare ruimte treft u vele verkeersmasten aan die door VDL Mast Solutions geproduceerd zijn. Tot het standaard assortiment behoren universeel- en voorwaarschuwingsmasten en overig wegmeubilair, zoals drukknopmasten. Uiteraard zijn diverse opzetstukken en toebehoren, zoals een universele neiginrichting voorhanden. 

Zweepmasten 

Vaak overspannen zweepmasten (uithoudercombinaties) meerdere rijbanen. Naast verkeerslantaarns kunnen deze eventueel worden voorzien van verlichting of bewegwijzering. VDL Mast Solutions heeft een draaibare verkeersmast ontwikkeld.

Combimasten 

Op een combimast kunnen naar wens verkeerslantaarns gecombineerd worden met openbare verlichting en/of begwijzering.

Portalen

Grotere constructies zoals portalen vervaardigt VDL Mast Solutions ook. Veelal tot 35 meter en daarboven zetten wij vakwerkliggers in. Onze portalen voor gebruik over (snel-)wegen, vaarwegen en bij spoorwegen komt u op vele plaatsen en in vele vormen tegen. Bijvoorbeeld voorzien van verkeerslichten, verkeers- en routeborden of camera’s.

Masten voor bebording & bewegwijzering

Ook voor statische of dynamische bebording & bewegwijzering hebben wij de juiste mastmaterialen voorhanden:

  • Cilindrisch verlopende bordmasten
  • Voetganger Oversteek Plaats-masten (VOP)
  • DRIP-masten
  • Masten ten behoeve van kantelwalsborden